Ο ιστότοπος Lightworker.gr θα πάψει να είναι ενεργός από 15 Ιανουαρίου 2020.
Πλέον έχει μετονομαστεί σε Espavo.org και τις ελληνικές μεταφράσεις
τού Steve Rother και του γκρουπ μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://international.espavo.org/?page_id=7079

Χρόνος που απομένει μέχρι την απενεργοποίηση του Lightworker.gr